DE KOSTEN

Dagbesteding wordt grotendeels vergoed via WMO
Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang met ingang van 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. dagbesteding kan ook vanuit een persoonsgebonden budget betaald worden Ook is het mogelijk om op particuliere basis met eigen financiële middelen deze zorg in te kopen.

Wij informeren u hier graag over. Neem contact met ons op.

Contact
Marijke Volwerk 06-24665483