VOOR WIE?

Er wordt plaats geboden aan senioren met een somatische beperking,chronisch zieken en/of senioren met een psychogeriatrische problematiek.
Tevens is er plaats voor senioren zonder indicatie, die enkele dagen per week behoefte hebben aan structuur, sociale contacten of een luisterend oor.
Ouderen worden “Bij Ons” begeleidt in de structuur van het dagelijks leven.

Tevens kunnen ouderen het sociaal, emotioneel isolement doorbreken en hierdoor langer in de eigen leefomgeving blijven wonen.

Ouderen kunnen een of meerdere dagdelen per week “Bij Ons” komen voor de dagbesteding.
Ouderen komen hiervoor in aanmerking indien men zelfstandig woont en extra zorg en/of behandeling nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een lichamelijke beperking of geheugenproblemen.

Of omdat de oudere wacht op een plaats in een verzorging- of verpleeghuis. Deelname aan dagbesteding ontlast ook de mantelzorger, waardoor een opname kan worden uitgesteld of misschien overbodig wordt.